O klubu

Dětský klub “Poznej svou vlast” vznikl díky grantu Evropské Unie na podporu zaměstnanosti rodičů a je společným projektem uměleckých garantek Mgr.Ljuby Fuchs, lektorky komunikačních dovedností, Petry Padriánové DiS., absolventky Státní konzervatoře Praha a zakladatele Slovanského kruhu z.s. Zdeňka Ordelta. Dětský klub je součástí školní družiny ZŠ Školní a nabízí pozdější vyzvedávací dobu.

Naším hlavním záměrem je probouzet v dětech vědomí odvěké propojenosti člověka s přírodou, rodnou zemí, rodinou a předky. Někam a k někomu patřit, je základní lidskou potřebou, která je-li naplněna, vytváří živnou půdu pro rozvoj zdravé a sebevědomé osobnosti. Osou naší vzájemné spolupráce s dětmi jsou lidové obyčeje, oslavy a svátky, vážící se k jednotlivým fázím roku (viz. Český rok), přírodní cykly, česká kultura a pověsti. Děti se tak budou tvořivým způsobem seznamovat se svými kulturními kořeny např. skrze lidovou slovesnost a lidové tance, ale i s českou historií a jejími významnými osobnosti.

Pracovat chceme syntetizujícími a kreativními metodami dramatické výchovy a snažíme se o to, po čem touží každý rodič-rozvíjet a pěstovat u dětí životní dovednosti, jež obohatí celou rodinu.

Kapacita dětského klubu je max. 35 dětí.

Rozvrh - denní režim

Každé pondělí až pátek od 11:30 do 18:30

11:30 - 13:40

Oběd, příchod do školní družiny, převod dětí ze školní družiny do dětského klubu lektorkou

13:40 - 14:45

Program dětského klubu dle počasí
(hry a procházky venku, malování, kreativní kroužek, čtení, vypravování, společné hry)

14:45 – 15:00

Vyzvedávání dětí a příprava na kroužky, svačina

15:00 – 17:00

Zájmový kroužek nebo program v dětském klubu
(Vyrábění, malování, procházka, hraní,  kreativní činnost, pohádka, společné hry)

17:00 – 18:30

Vyzvedávání dětí, individuální hry

Zájmové kroužky

Nad rámec každodenního programu klubu (11:30 – 18:30) budou od 1.10. pravidelné zájmové kroužky (15:00 – 17:00) pod vedením Ljuby Fuchs a Petry Padriánové, na které můžete své děti přihlásit.

Kapacita kroužku je 12 dětí. Dobrovolný příspěvek na jeden kroužek (jedno z odpolední) je 200Kč měsíčně/1800Kč školní rok. Kroužky budou v tělocvičně od 1.10. Můžete vaše děti přihlásit na jeden i na všechny. 

Pondělí (15:00 - 17:00)

Tanec a pohyb 1. - Petra Padriánová

Úterý (15:00 - 17:00)

Dramaťák 1. - Ljuba Fuchs

Čtvrtek (15:00 - 17:00)

Tanec a pohyb 2. - Petra Padriánová

Pátek ( 15:00- 17:00)

Dramaťák 2. - Ljuba Fuchs

Sdílíte s námi stejné hodnoty?

 

Přidejte se k nám

Pokud by jste rádi dopřáli vaší ratolesti opravdu podnětný a tvůrčí čas
pod vedením zkušených pedagogů, tak nás neváhejte kontaktovat.

kontakt

Náš tým

Hlavní umělečtí garanti a lektoři družiny

Ljuba Fuchs

Mgr. Ljuba Fuchs

Hlavní umělecká garantka, lektorka dramaťáku a lektorka klubu

Profesionálka v oboru mluveného projevu. Působila na Ježkově konzervatoři, DAMU či Literární akademii, ale i na základních uměleckých školách, točila pořady pro televizi, pořádá kulturní Salóny, třináct let vede projekt Kořeny – hledání smyslu. Vychovala mnoho talentů a velkých hereckých osobností. Mezi její žáky patří Aňa Geislerová, Irena Obermannová či David Vávra. Současně učí v divadle Dobeška a působí v divadle Sklep.

Petra Padriánová

Petra Padriánová DiS

Umělecká garantka, lektorka tance a lektorka klubu

Absolventka Taneční konzervatoře hl.města Prahy. Je vynikající tanečnicí a choreografkou. Působila jako sólistka mnoha baletních souborů v České republice i v zahraničí (Divadlo J. K. Tyla v Plzni – nominace na cenu Thálie; Pražský komorní balet; Ballet Balogh Prague, Ballet David Campos – Companyia de Santa Coloma de Gramenet a další). Je velmi zkušenou pedagožkou s více než sedmnáctiletou pedagogickou praxí. S dětmi pracuje na základě systému výchovy a komunikace Respektovat a být respektován©.

Aneta Hebrová

Ing. Aneta Hebrová

Manažerka a lektorka klubu

Vystudovala ekonomii a management na České zemědělské univerzitě v Praze. Po studiu pracovala v mezinárodních společnostech na HR oddělení, kde se věnovala hledání talentů a jejich správnému uplatnění v různorodých týmech. Je spoluautorkou pražského průvodce Prague Green City Guide a marketingovou konzultantkou. Zajímá se o činnosti, které nás zpět napojují k přírodním cyklům, kořenům a tradicím a jsou zprostředkované ideálně zábavnou formou příběhů nebo her.

Zdeněk Ordelt

Zdeněk Ordelt

Manažer projektu a garant obsahu za slovanství

Zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu, člen kongresu ECER. Více než 10 let pracuje na obnově slovanské domorodé tradice v Čechách. Provádí celosvětový průzkum tradičních národů a jejich zvyků, přináší k nim přístup a zabývá se průzkumem moderní metodiky předávání zvyků dalším generacím. Výsledky aplikuje na domácím poli prostřednictvím aktivit Slovanského kruhu a spolupracuje s odborníky z oboru vzdělávání a školství.

OPZ_barevne
logoMPSV-m2

Vybudování a provoz dětského klubu a příměstského tábora Poznej svou vlast  je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů.

Přihláška dítěte a kontakt

Pro přihlášení dítěte do dětského klubu prosím pište na info@klubvlast.czProvoz klubu je zdarma.

Dejte nám prosím vědět jaké dny byste měli o dětský klub (minimálně 2 dny) zájem a zda chcete vaše dítě přihlásit na zájmový kroužek a v jaký den/dny –  dramaťák či tanec a pohyb.

Pro registraci si stáhněte následující dokumenty. Pro zápis je potřeba vyplnit Přihlášku dítěte a Potvrzení od zaměstnavatele či OSVČ. Odešlete je prosím na náš email. Děkujeme.

Kontakt

Aneta Hebrová
info@klubvlast.cz
+420 777 426 525

Spodní budova, ZŠ Školní, Praha 4