O klubu

Dětský klub “Poznej svou vlast” vznikl díky grantu Evropské Unie na podporu zaměstnanosti rodičů a je společným projektem uměleckých garantek Mgr.Ljuby Fuchs, lektorky komunikačních dovedností, Petry Padriánové DiS., absolventky Státní konzervatoře Praha a zakladatele Slovanského kruhu z.s. Zdeňka Ordelta. Dětský klub je součástí školní družiny ZŠ Školní a nabízí pozdější vyzvedávací dobu.

Naším hlavním záměrem je probouzet v dětech vědomí odvěké propojenosti člověka s přírodou, rodnou zemí, rodinou a předky. Někam a k někomu patřit, je základní lidskou potřebou, která je-li naplněna, vytváří živnou půdu pro rozvoj zdravé a sebevědomé osobnosti. Osou naší vzájemné spolupráce s dětmi jsou lidové obyčeje, oslavy a svátky, vážící se k jednotlivým fázím roku (viz. Český rok), přírodní cykly, česká kultura a pověsti. Děti se tak budou tvořivým způsobem seznamovat se svými kulturními kořeny např. skrze lidovou slovesnost a lidové tance, ale i s českou historií a jejími významnými osobnosti.

Pracovat chceme syntetizujícími a kreativními metodami dramatické výchovy a snažíme se o to, po čem touží každý rodič-rozvíjet a pěstovat u dětí životní dovednosti, jež obohatí celou rodinu.

Kapacita dětského klubu je max. 35 dětí.

Rozvrh - denní režim

Každé pondělí až pátek od 11:30 do 18:30

11:30 - 13:40

Oběd, příchod do školní družiny, převod dětí ze školní družiny do dětského klubu lektorkou

13:40 - 14:45

Program dětského klubu dle počasí
(hry a procházky venku, malování, kreativní kroužek, čtení, vypravování, společné hry)

14:45 – 15:00

Vyzvedávání dětí a příprava na kroužky, svačina

15:00 – 17:00

Zájmový kroužek nebo program v dětském klubu
(Vyrábění, malování, procházka, hraní,  kreativní činnost, pohádka, společné hry)

17:00 – 18:30

Vyzvedávání dětí, individuální hry

Zájmové kroužky

Nad rámec každodenního programu klubu (11:30 – 18:30) budou od 1.10. pravidelné zájmové kroužky (15:00 – 17:00) pod vedením Ljuby Fuchs a Petry Padriánové, na které můžete své děti přihlásit.

Kapacita kroužku je 12 dětí. Dobrovolný příspěvek na jeden kroužek (jedno z odpolední) je 200Kč měsíčně/1800Kč školní rok. Kroužky budou v tělocvičně od 1.10. Můžete vaše děti přihlásit na jeden i na všechny. 

Pondělí (15:00 - 17:00)

Tanec a pohyb 1. - Petra Padriánová

Úterý (15:00 - 17:00)

Dramaťák 1. - Ljuba Fuchs

Čtvrtek (15:00 - 17:00)

Tanec a pohyb 2. - Petra Padriánová

Pátek ( 15:00- 17:00)

Dramaťák 2. - Ljuba Fuchs

Sdílíte s námi stejné hodnoty?

 

Přidejte se k nám

Pokud by jste rádi dopřáli vaší ratolesti opravdu podnětný a tvůrčí čas
pod vedením zkušených pedagogů, tak nás neváhejte kontaktovat.

kontakt

Náš tým

Hlavní umělečtí garanti a lektoři družiny

Ljuba Fuchs

Mgr. Ljuba Fuchs

Hlavní umělecká garantka, lektorka dramaťáku a lektorka klubu

Profesionálka v oboru mluveného projevu. Působila na Ježkově konzervatoři, DAMU či Literární akademii, ale i na základních uměleckých školách, točila pořady pro televizi, pořádá kulturní Salóny, třináct let vede projekt Kořeny – hledání smyslu. Vychovala mnoho talentů a velkých hereckých osobností. Mezi její žáky patří Aňa Geislerová, Irena Obermannová či David Vávra. Současně učí v divadle Dobeška a působí v divadle Sklep.

Petra Padriánová

Petra Padriánová DiS

Umělecká garantka, lektorka tance a lektorka klubu

Absolventka Taneční konzervatoře hl.města Prahy. Je vynikající tanečnicí a choreografkou. Působila jako sólistka mnoha baletních souborů v České republice i v zahraničí (Divadlo J. K. Tyla v Plzni – nominace na cenu Thálie; Pražský komorní balet; Ballet Balogh Prague, Ballet David Campos – Companyia de Santa Coloma de Gramenet a další). Je velmi zkušenou pedagožkou s více než sedmnáctiletou pedagogickou praxí. S dětmi pracuje na základě systému výchovy a komunikace Respektovat a být respektován©.

Aneta Hebrová

Ing. Aneta Hebrová

Manažerka a lektorka klubu

Vystudovala ekonomii a management na České zemědělské univerzitě v Praze. Po studiu pracovala v mezinárodních společnostech na HR oddělení, kde se věnovala hledání talentů a jejich správnému uplatnění v různorodých týmech. Je spoluautorkou pražského průvodce Prague Green City Guide a marketingovou konzultantkou. Zajímá se o činnosti, které nás zpět napojují k přírodním cyklům, kořenům a tradicím a jsou zprostředkované ideálně zábavnou formou příběhů nebo her.

Zdeněk Ordelt

Zdeněk Ordelt

Manažer projektu a garant obsahu za slovanství

Zakladatel a vedoucí Slovanského kruhu, člen kongresu ECER. Více než 10 let pracuje na obnově slovanské domorodé tradice v Čechách. Provádí celosvětový průzkum tradičních národů a jejich zvyků, přináší k nim přístup a zabývá se průzkumem moderní metodiky předávání zvyků dalším generacím. Výsledky aplikuje na domácím poli prostřednictvím aktivit Slovanského kruhu a spolupracuje s odborníky z oboru vzdělávání a školství.

Cesta domorodce

Letní příměstský tábor

Zveme vás na příměstský tábor klubu POZNEJ SVOU VLAST- CESTA DOMORODCE, zaměřený na hravé poznávání dědictví naší kultury, přírody a rozvíjení uměleckých dovedností. Budeme se toulat po PŘÍRODNÍCH PAMÁTKÁCH v Praze a blízkém okolí, které známe ze STARÝCH POVĚSTÍ a budeme se s nimi seznamovat pomocí vyprávění těchto příběhů a UMĚLECKÝCH AKTIVIT. Kromě té vlastní budeme také poznávat OSTATNÍ DOMORODÉ KULTURY -INDIÁNY,  a také procvičovat ANGLIČTINU, abychom se se všemi mohli dorozumět.

Cíle našich výletů: VYŠEHRAD, DIVOKÁ ŠÁRKA, DĚVÍN, PETŘÍNSKÝ PARK, ZÁVIST, PROKOPSKÉ ÚDOLÍ, POBŘEŽÍ VLTAVY, LEVÝ HRADEC. Zázemím nám bude ZAHRADNÍ AREÁL při ZŠ ŠKOLNÍ.

Oběd bude porobíhat formou SPOLEČNÉ HOSTINY. Děti budou tedy potřebovat svačinu na celý den, pláštěnku a vhodné oblečení, zápisník a tužku.

kid-3

TERMÍNY:

1.turnus 1.7. – 4. 7. 2019
2.turnus 8. 7. – 12. 7. 2019
3.turnus 15. 7. – 19. 7. 2019
4.turnus 22. 7. – 26. 7. 2019
5.turnus 29. 7. – 2. 8. 2019
6.turnus 5. 8. – 9. 8. 2019
7.turnus 12. 8. – 16. 8. 2019
8.turnus 19. 8. – 23. 8. 2019
9.turnus 26. 8. – 30. 8. 2019

ORGANIZACE A CENA:

Věková skupina 6 – 12 let
Po – Pá od 8:30 – 17:00 v ZŠ Školní
Kapacita max. 24 dětí.
Program povedou lektorky dětského klubu s pedagogickými zkušenostmi.
Cena: 1300 Kč
Program je částečně financován grantem EU.
(poběží turnusy, na které se do 30.5. přihlásí alespoň 6 dětí)

PŘIHLÁŠKY A DOTAZY:
Přihlášení a případné dotazy zasílejte na info@klubvlast.cz.
Místo bude rezervováno po vyplnění přihlášky a uhrazení
příspěvku na čú: 2201455369 / 2010

OPZ_barevne
logoMPSV-m2

Vybudování a provoz dětského klubu a příměstského tábora Poznej svou vlast  je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů.

Přihláška dítěte a kontakt

Pro přihlášení dítěte do dětského klubu prosím pište na info@klubvlast.czProvoz klubu je zdarma.

Dejte nám prosím vědět jaké dny byste měli o dětský klub (minimálně 2 dny) zájem a zda chcete vaše dítě přihlásit na zájmový kroužek a v jaký den/dny –  dramaťák či tanec a pohyb.

Pro registraci si stáhněte následující dokumenty. Pro zápis je potřeba vyplnit Přihlášku dítěte a Potvrzení od zaměstnavatele či OSVČ. Odešlete je prosím na náš email. Děkujeme.

Kontakt

Aneta Hebrová
info@klubvlast.cz
+420 777 426 525

Spodní budova, ZŠ Školní, Praha 4